فکر کنم مدیر عامل کارخونه چی‌ توز جدیدا تو ارگان‌ های دولتی پست گرفته! به هر حال اونجا هم بابت هوای داخل پاکت چیپس پول می‌ گرفتن از مردم الانم که بابت هوا خوری مردم تو روستاها قراره پول بگیرن