روز جهانی معلولان و مشکلات همیشگی‌شان
 همه ادما حق زندگی دارن ولی ما فقط بلدیم شعار بدیم