سرپرست معاونت گردشگری اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری خراسان رضوی: این که برای کسب درآمد برای روستا از ورود گردشگر پولی دریافت کنیم، روش مناسبی نیست و این مسئله خود مانع از حضور گردشگر به روستاهای هدف گردشگری می‌ شود.

خب خدارو شکر یک نفر منطقی حرف زد! البته امیدواریم فقط حرف نباشه و عمل بشه