معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌ رضوی: اکنون خراسان رضوی از نظر فضای  کسب‌ و‌ کار در رتبه شانزدهم کشوری قرار دارد درحالی که با توجه به وجود ظرفیت‌ های بسیار خوب اقتصادی، به هیچ عنوان این رتبه مناسب و در شأن این استان نیست.

یکی از بزرگترین استان های کشور باید همچین رتبه ای داشته باشه؟ ممنون از شما که اطلاع دادین ولی چه کاری در چه بازه زمانی انجام میدین که خراسان رضوی با ظرفیت های بالایی که داره فضای اقتصادی بهتری داشته باشه؟!