معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش خراسان‌رضوی: اگر راهکار مناسبی برای جبران کمبود معلم پیدا نشود، مجبور می‌ شویم امسال 180 تا200  هزار دانش‌ آموز را تحت پوشش معلمان بسته حمایتی قرار دهیم.

خب پس شما کارتون چیه ؟ اگر قرار باشه وزارت آموزش‌ و‌ پرورش خودش معلم رو بیاره و حقوق بده و تمام اقدامات رو انجام بده دیگه نیازی به معاون پشتیبانی نیست.