نماینده مردم مشهد در مجلس: نمایندگان مجلس با خانواده های خود به سفرهای خارجی می روند
مردم پول ندارن نان بخرن شما با پول بیت‌ المال خانواده رو بردارین ببرین سفر خارج!

از درک و شعور این نمایندگان ناامید شدیم ولی ان‌شاالله در انتخابات امسال مردم انتخاب صحیح تری داشته باشند!