پس از بروز سانحه رانندگی برای محمدرضا کلایی، شهردار مشهد، برخی صفحات مجازی وابسته به کانون‌ های شورشی منافقین و ضدانقلاب، این حادثه را یک ترور از طرف جناح مخالف و امام جمعه مشهد دانسته و علت آن را تغییر نام دکه‌ های راهنمای زائر اعلام کردند!!

ما دیگه هیچی نمیگیم فقط بخونین و بخندین و البته خدا را شکر کنید.که خدا دشمنان نظام و کشورمان را از ابلهان و احمقان قرار داد!! یکی به این بنده های خدا بگه دعوای زائر و مسافر در این حد نیست.