رئیس بیمارستان شریعتی مشهد: آمار تلفات و مبتلایان به کرونا قطعا بیشتر خواهد شد
معلومه که وقتی مسئولین دستور بازگشایی همه جارو میدن کرونا بیشتر میشه