مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان‌ رضوی: از ابتدای امسال تا ۱۵ مرداد ماه جاری ۱۴۵۰ تن گوشت قرمز و مرغ منجمد با هدف تنظیم بازار در خراسان رضوی توزیع شده است.
فقط ای کاش مثل دادگاه قبلی گوشت نشه و این مقدار گوشت قرمز و مرغ منجمد واقعا به دست مردم رسیده باشه و خود گوشت توزیع شده باشه نه فقط فیش اون