سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان خراسان رضوی: عملکرد نمایندگان منتخب خراسان رضوی را نظارت می‌کنیم
 خب بی زحمت نتیجه نظارتتون رو به مردم هم اطلاع بدین