مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد: برای نخستین بار در کشور توانسته‌ ایم مصوبه‌ ای را از شورای شهر بگیریم که بر اساس آن تاکسی‌ های فرسوده از شبکه حمل و نقل عمومی خارج شوند.
خیلی خوبه که شهر از ماشین فرسوده خالی بشه ولی خب بقیه شهرها هم به راحتی می تونن تاکسی فرسوده رو حذف کنن اما به فکر اون راننده زحمتکش هستن که با تسهیلات خیلی آسان ماشینش رو عوض کنه.