توییت مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت: با افتخار میزبان میهمانان آقا علی‌‌ابن موسی الرضا(ع) هستیم

لطفا با شرمساری هم بفرمایید چقدر بابت پارک حاشیه ای در این روز از زائرین و مجاورین امام رضا (ع) پول گرفتین؟