معرفی علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت
 ای بابا میذاشتین مثلث اقتصادی ایشون حداقل نتیجه میداد بعد میرفت ! البته برای رزومه همینم روی کاغذ کافیه