قیمت مصوب شیر، مرغ و تخم مرغ دوباره افزایش می‌یابد
 یکشنبه فوق‌العاده آقای رئیس جمهور هم تبعاتش دامن مارو گرفته، کاش بیخیال روزهای هفته بشه