توییت عضو شورای شهر مشهد و رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی! به مناسبت هفته خبرنگار

میگن برای فرار از یه ماجرایی برو تو دل اون ماجرا ! دوستان در مورد عملکرد حوزه فرهنگی در این دو سال خیلی شفاف بودن تا الان! در زمینه مدرک هم که اصلا اوج شفافیت بود.