ریزش سوپرمارکت در بولوار توس مشهد جان دو دختر ۸ و ۱۳ ساله را گرفت

اونهایی که باید بر روی ساخت این خانه‌ها نظارت کنن و نمیکنن اگر بعد این حادثه از عذاب وجدان بمیرن هم کمه