شرکت آب و فاصلاب مشهد همه ساله می‌تواند ۲۵درصد افزایش تعرفه داشته باشد

یکم زیادی گرون نمیکنین؟ این قانون‌ها رو منتخبان مردم تصویب میکنن واقعا؟؟