طبق شنیده‌ها سازمان همیاری شهرداری‌ های خراسان قرار است کشتارگاه صنعتی مشهد را به بخش خصوصی واگذار کند.

ما اصلا مخالف بخش خصوصی نیستیم ولی اینکه آیا مثل شرکت هوایی ایران ایرتور که با یک دهم قیمت دادن به دوستان از قبل مشخص شده، قراره اینم اونجوری بشه یکم نگرانیم! البته فعلا نگرانیم بعدا اگه دیدیم کار به جاهای باریک کشید با مستندات نگرانی‌ مونو جدی‌ تر میگیم