آبادگران پایانکار ندارد، اما مشکل آن ایمنی نیست

خب اگر پایانکار نداره چرا پلمب نمیشه؟ خونِشون از بقیه رنگین‌تره!؟