قیمت بلیت مشهد – استانبول صد میلیون تومان!

دیگه واقعا باید گردشگری رو فقط تو خونه‌های خودمون انجام بدیم!