کاهش آلایندگی هوا با راه‌اندازی جایگاه اختصاصی سوخت اتوبوسرانی

دیدین میشه زیرساخت ها رو درست کرد تا الودگی کم بشه