تنها یک بیمارستان در مشهد تاییدیه ایمنی دارد و ۴ بیمارستان دیگر درخواست تأییدیه ایمنی را به آتش‌ نشانی داده‌ اند. علاوه بر این ۳۰ بیمارستان در مشهد فاقد تأییدیه‌ های ایمنی هستند و هیچ اقدامی در این‌ باره تاکنون از سوی مسئولان این مراکز صورت نگرفته است.

بیمارستان جایی هست که مردم میرن تا سلامتیشون رو بدست بیارن نه اینکه اگر خدایی نکرده اتفاقی بیوفته بشترین تلفات رو خود بیمارستان بده!