مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد:بارها با بیمارستان‌ها مکاتبه کردیم اما نامه‌های ما را بایگانی می‌کنند.درباره مسائل ایمنی بیمارستان‌ها، اماکن پرخطر، پاساژها و بازارهای قدیمی گزارشی تهیه کردی
.
خدارو شکر یک نفر به فکر پیشگیری از فاجعه هست، ممنون از بقیه مسئولین هم که همکاری می‌کنن و نامه هارو بایگانی می‌کنن چون میدونن خدایی نکرده اتفاقی نمیفته!