مدیرعامل بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها: توزیع ۴۰۰۰ بسته معیشتی در هشتمین مرحله از رزمایش کمک مومنانه

خدا کنه همه پای طرح مواسات بمونیم، کار خوب هر چی انجام بشه بازم کمه