رییس کمیسیون فرهنگی: نام‌های تکراری معابر حذف می‌شوند

اونکه سه ساله قراره حذف بشه فقط معلوم نیس کی اجرایی بشه