رحمتی، سرمربی جدید شهرخودرو: در لیگ پیش‌رو گلر جذب نشود خودم بازی‌ می‌کنم

اقا خب دلت نمیاد فوتبال رو بزاری کنار چرا قبول کردی مربی بشی؟ خیر سرمون تیم لیگ برتریه