تولیت آستان قدس رضوی: برپایی عزاداری با رعایت پروتکل‌ها بهانه را از بدخواهان و غرب‌زدگان گرفت

با این نوع عزاداری نشون دادیم که اگه بخوایم میتونیم!