توافق سیدمهدی رحمتی با حمیداوی برای سرمربیگری تیم شهرخودرو

چرا اینجوری سرمربی انتخاب میکنین! خب یک نفرو بیارین چهار تا بازی تجربه داشته باشه اقلا