محمدرضا کلائی، شهردار مشهد با حضور در گلزار شهدای میدان نمایشگاه، یاد و خاطره این شهیدان را زنده نگه داشت

اون دلواپسانی که اعتقاد داشتن شهردار برای شهدا احترامی قائل نیست حالا چرا سکوت کردن؟