عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد: بنای شورای پنجم شهر مشهد بر آن است که زمینه برای حضور اجتماعی زنان و فعالیت آنان در جامعه را فراهم کند.

البته بنا رو باید دو سال پیش می ذاشتین، الآن باید بگین چقدر در این امر موفق شدین؟ چند خانم در پست های مهم فعالیت سالم دارند؟ دوچرخه سواری بانوان بدون مشکل شد؟