وضعیت نامناسب ارباب رجوع در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشهد در شرایط کرونا

اینجوری که معلومه  آقایون خیلی اعتقادی به خطر کرونا ندارن!