یک درخواست شهروندی و پاسخ عجیب ۱۳۷

خدا کنه دوستان شهرداری بقیه مشکلات رو هم اینجوری حل نکنن!