ظاهرا حسن ریوندی امروز در دادسرای ویژه فضای مجازی مشهد دیده شده است

چند روز پیش هم چند نفر دیگه از اینفلوئنسر ها رو در همین جا احضار کرده بودن!‌خبریه به ما هم بگین؟