مدیرعامل سازمان آتش‌ نشانی مشهد:بارها با بیمارستان‌ ها مکاتبه کردیم اما نامه‌ های ما را بایگانی می‌ کنند. درباره مسائل ایمنی بیمارستان‌ ها، اماکن پرخطر، پاساژها و بازارهای قدیمی گزارشی تهیه کردیم
خدارو شکر یک نفر به فکر پیشگیری از فاجعه هست، ممنون از بقیه مسئولین هم که همکاری می‌ کنن و نامه هارو بایگانی می‌ کنن چون میدونن خدایی نکرده اتفاقی نمیفته!