مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد: سال گذشته ۱۰۳ دستگاه اتوبوس به نجف ارسال شد که در اربعین حدود ۱۲۰ هزار نفر را در عراق جابه جا کرد. امسال نیز همین تعداد اتوبوس به عراق ویژه اربعین فرستاده خواهد شد.
ان‌شالله همه بتونیم برای اربابمون قدمی برداریم ولی از اونجایی که اتوبوس زیاد نداریم و شهروندان هم از تعداد و کیفیت اتوبوس‌ ها رضایت دارند بهتر نبود مورد دیگه‌ ای رو شما تامین می‌ کردین ؟!