لایو مستقیم شهردار مشهد با مردم در ایام کرونایی!

کاش بقیه مسئولین هم از این ظرفیت خوب فضای مجازی استفاده کنن