در کمتر از ۴۵ روز از تغییر قیمت مصوب، لبنیات دوباره غیر رسمی گران شد

دیگه رسمی و غیر رسمی نداره! هر کی دوست داره گرون میکنه نظارت هم که الحمدلله هیچی