رئیس سازمان صنعت خراسان: در چهارماهه امسال ۶۲۷ مجوز تاسیس واحد تولیدی و ۱۲۷ مورد پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

 

البته باید بدونین فقط صدور مجوز کافی نیست و این واحدهای تولیدی نیاز به حمایت دارن.