مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی: یکی از مهمترین نیازهای محرومان، مسکن است که با توجه به گرانی‌های موجود نمی‌توان به خانه‌دار شدن آنان امیدوار بود

یک حقیقت تلخ! دیگه خود مسئولین هم امید ندارن

مدیر کل کمیته امداد خراسان رضوی: عدم رفع نیاز مسکن محرومان به دلیل گرانی