۶۵ درصد جرایم سایبری خراسان رضوی اقتصادی است

خدا کنه برای حل این مشکل در اقدامی شجاعانه، شبکه اینترنت مشهد رو قطع نکنن!