پدیده کابل دزدی و قطع  تلفن ثابت در مشهد !

اینم یک مدل جدید دزدی! لابد دزده عقیده داره از دولت بدزده بهتر از اینه که از مردم عادی بدزده