سرمربی پیام مشهد: امیدی به بهبود شرایط پیام مشهد ندارم و اگر پیشنهادی به دستم برسد از آن استقبال خواهم کرد

امیدت به خدا باشه برادر! ما هم که به امید رای دادیم پشیمانیم!