رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت: خراسان رضوی حادترین وضعیت کرونا در کشور را دارد

و من الله توفیق! بالاخره بعد تلاش بسیار و بی خیالی مسئولین تونستیم اینجا هم رتبه اول رو کسب کنیم