تبلیغات عجیب یک دانشگاه که قبلا آن را یک شرکت تجاری می‌دانستیم .

یکی از امتیازات ویژه، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای برادران! واقعا کی به این دوستان مجوز میده دانشگاه بزنن؟ امثال این دانشگاه بعدا مدرک میده بعد که طرف با مدرک پست گرفت میان میگن مدرک نامعتبر بود.