رییس شورای شهر: پیگیر ورود شرکت الیت به فرابورس هستیم

برای جبران ضرر راهکار خوبیه به شرطی که مردم اگر سهام خریدند ضرر نکنن مثل شهرداری