فرماندار سرخس: ابتلاء ۴۰ درصد کادر درمانی سرخس به کرونا / دستگاه سی‌.تی‌.اسکن نداریم

واقعا چقدر به فکر سلامت کادر درمان بودین که این همه مبتلا شدن! وضعیت سرخس خیلی بده، کاش آقای استاندار فکری بکنه