وضعیت اسفبار آب شرب منطقه خیام مشهد

دست به دست کنین برسه به دست رئیس جمهوری که می‌گفت ۹۹٫۹ درصد شهرنشین ها آب بهداشتی دارن!