سوار شدن بیش از ۳ نفر مسافر در تاکسی ممنوع است

یه زمانی راننده تاکسی تا 5 نفر رو به زور سوار نمی‌کرد کوتاه نمیومد! کرونا تو با ما چه کردی