معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی:همه موظف به حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان هستند.

بله خب همه موظف هستن ولی چه کسی انجام میده ؟ پیشنهاد میکنیم چند دقیقه ای با کارآفرینان و و سرمایه گذاران صحبت کنین متوجه میشین چه مدیرانی حمایت رو در عمل انجام میدن و چه مدیرانی شعار میدن