توییت معنادار معاون شهردار مشهد خطاب به حناچی شهردار تهران:بلیت پایتخت مدرک بزرگی اندیشه نیست. سری به خیابان‌های پایتخت بزنید.

بهتر نیست شهردار تهران وقتشو بزاره برای شهر خودش؟ شایدم فکر کردن چون شهردار پایتخت هستن میتونن هر کجا هر چیزی رو در مورد هر شهری بیان کنن؟ هنوز از فاجعه کهریزک یک هفته هم نگذشته آقای شهردار پایتخت! مسئولین شهر ما هم وقتشونو برای پاسخ به ایشون تلف نکنن به کارشون برسن.